Pasos a seguir para un correcto chorreado de superficies